Welcome众合开户网址为梦而年轻!

广州惠测电子科技有限公司

仪器搜索

位置导航:首页 > 仪器搜索 > "tes-1350A"的结果
 • TES-1350A 噪音计
 • TES-1350A 噪音计

  仪器分类: 噪音计
  仪器品牌: 台湾泰仕
  仪器描述: 噪音计声级计TES-1350A简介测量范围 A LO (Low) - 加权: 35- 100dB A HI (High) -加权: 65-130dB C LO (Low) - 加权: 35...

在线客服

 • 惠测电子在线客服!
 • 惠测电子在线客服!
 • 惠测电子在线客服!
 • 惠测电子在线客服!
 • 电话:020-38104836

技术咨询

 • 惠测电子在线客服!
 • 电话:020-38104636
正在连接客服,请稍候......